• Trzebuniak

Święte znaki


Wszyscy jesteśmy zaproszeni do udziału w sakramentach świętych, w których jest obecny Święty Bóg. Jako ludzie wierzący mamy możliwość, już tutaj na ziemi, spotykać się ze swoim Panem. Pośrednikami w tym spotkaniu są zazwyczaj kapłani oraz wszystkie osoby konsekrowane, które całe swoje życie ofiarują na służbę Bożą. Natomiast znaki sakramentalne pomagają nam przeżyć doświadczenie religijne. Także wspólnota, czyli Kościół święty, odgrywa istotną rolę i prowadza nas do komunii z Bogiem.

W centrum każdej świątyni katolickiej znajduje się tabernakulum, czyli Miejsce Najświętsze, gdzie niebo łączy się z ziemią. Nad nim czuwają święci aniołowie, którzy mają skrzydła rozpostarte, aby strzec ukrytego tam Ciała Pańskiego.

W czasie każdej Mszy świętej dokonuje się cud eucharystyczny, a Syn Boży przychodzi do nas pod postaciami chleba i wina. Święci dostrzegają w tych sakramentalnych znakach żywego Boga, który bardzo kocha swoje dzieci i pragnie przebywać z nimi nieustannie. Ponadto Pan w swoim Słowie przypomina nam o świętym Przymierzu, które chrześcijanin zawiera z Bogiem, przyjmując chrzest święty.

Każda świątynia jest więc domem Pańskim, który wypełnia Duch Święty. W tym Duchu ma udział każdy, kto trwając w łasce uświęcającej, z wiarą przyjmuje wszystkie dane nam dary sakramentalne.

#1Krl8113 #tabernakulum #sakramenty #Eucharystia

0 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie