• Trzebuniak

Modlitwa dziecka


Bardzo ważne jest świadectwo wiary, które człowiek składa wobec ludzi ze swojego środowiska. Polega ono między innymi na uczestniczeniu w nabożeństwach i szczerej modlitwie skierowanej do Ojca niebieskiego. Czasem towarzyszą temu jeszcze dodatkowe gesty i wypowiadane słowa, choć nie są one konieczne. Najważniejsza jest tutaj świadomość trwania przed obliczem Boga i ukierunkowanie swoich myśli na Niego. Świadectwo wiary polega również na dziękczynieniu za wszystkie dary i łaski, których doświadczyliśmy w naszym życiu. Każda modlitwa winna wypływać z serca i być uwielbieniem Boga. Oczywiście w czasie poświęconym na modlitwę możemy podzielić się naszymi wątpliwościami i problemami, które nurtują nasze serce. Możemy również mówić o konkretnych potrzebach, ale zawsze z ufnością, że dobry Bóg ma moc dokonać wielkich cudów również w naszej rzeczywistości. Jednak największym pragnieniem ma być zwyczajne trwanie w obecności Boga nawet w najboleśniejszych doświadczeniach jakie niesie życie. Tylko w ten sposób żyjemy ze świadomością, że jestesmy umiłowanymi dziećmi Boga i nie musimy obawiać się o naszą przyszłość.

#modlitwa #1Krl82230 #świadectwo #dziecko

0 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie