• Trzebuniak

W rękach Boga


Trzeba patrzeć tak, aby dostrzegać głębsze znaczenie rzeczywistości. Należy również żyć tak, aby mieć świadomość dobra i zła, które nas otacza. Nie można zamykać oczu albo udawać, że się nie widzi pewnych aspektów obecnego życia. Ponadto nasze spostrzeganie ma być tak powiązane z miłością, aby dostrzegać to, co piękne w świecie oraz człowieku. Winniśmy, jako ludzie stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, zwracać uwagę nie na to, co zewnętrzne, ale przede wszystkim na to, co duchowe. Mamy stale wyglądać Ojca niebieskiego, który chce nam błogosławić i kieruje naszą uwagę na sprawy najistotniejsze.

Oczywiście, jako ludzie wolni, możemy zwrócić nasz wzrok w przeciwną stronę i dostrzegać wokół nas tylko zło z jego ciemnymi barwami. Ale w takim wypadku, gdy zamkniemy serce na dobro i nie będziemy słuchać Boga, nasze życie pogrąży się w wielkiej ciemności. Co więcej w naszej głowie zaczną kłębić się straszne myśli i nie będziemy potrafić czerpać radości z tych darów, które mamy na wyciągnięcie ręki.

Obyśmy zawsze wybierali to, co służy życiu i wierzyli, że cały świat znajduje się w rękach kochającego nas Stwórcy. Obyśmy lgnęli do Niego z całych naszych sił i słuchali uważnie Jego głosu, gdyż wówczas czeka nas szczęście i długie życie nie tylko na ziemi, ale też w niebie.

#Pwt301520 #duchowość #dobro #zło

0 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie