• Trzebuniak

Boskie Słowo


Wielki Post to czterdzieści dni, które można poświęcić na czytanie i rozważanie Pisma Świętego. Przystępując do lektury Biblii, należy uświadomić sobie, że Boskie Słowo, czyli Jezus Chrystus, jest blisko, a także działa poprzez gesty i słowa ludzi wierzących. Zadaniem każdego chrześcijanina jest zatem przylgnąć do Zbawiciela i dawać świadectwo wiary w Syna Bożego. To Jezus Chrystus ma być jedynym Panem życia, któremu ufa się całym sercem.

We współpracy z Nim każdy grzesznik może się nawrócić i podnieść ze swoich upadków. Razem z Nim każdy człowiek może osiągnąć świętość już w czasie ziemskiego życia, a kiedyś dostąpić chwały nieba. Warunkiem jest jednak głęboka wiara w moc Słowa Bożego, które usprawiedliwia i zbawia ludzi.

Jeżeli wierzymy, że słowa zawarte w Starym i Nowym Testamencie, rzeczywiście niosą ze sobą światło i odwieczną Prawdę, to nie musimy się niczego obawiać ani trwożyć o naszą przyszłość. Gdyż Syn Boży przezwycięża wszelkie lęki, niedoskonałości i grzechy. On, Pan całego stworzenia, przychodzi z darem uzdrowienia i wsparcia. On rozdziela bogactwa łaski między wszystkich, którzy Go wzywają.

Wykorzystajmy więc tegoroczny Wielki Post na to, aby jeszcze lepiej wsłuchać się w Jego słowa i pozwolić Jezusowi dokonać cudy przemiany naszego serca. Możemy być pewni, że słuchając Go z wiarą i w postawie pokory, dąstąpimy zbawienia i wyzwolenia z wszelkich naszych ograniczeń.

#Słowo #Biblia #Jezus #Rz10813

0 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie