• Trzebuniak

Być świętym


Najwyższy czas, aby postarać się o świętość życia. Ponieważ świat coraz bardziej potrzebuje ludzi świętych i dobrych. A przede wszystkim dlatego, że sam Bóg wzywa nas i daje powołanie do świętości. On jest święty i pragnie tego, co najlepsze dla swoich stworzeń. My zaś o tym zapominamy, więc trzeba nam stale przypominać o jednym z najważniejszych przykazań.

Świętość realizuje się w codzinnym życiu i w relacjach z najbliższymi. To tutaj sprawdza się nasza uczciwość, szczerość intencji i troska o drugiego człowieka. Bowiem w zwyczajnych rozmowach można odkrywać głębię świętości, albo dostrzegać otchłań zła i grzeszności.

W codzienności również jest obecny Pan, który przygląda się wszystkim naszym poczynaniom i wzajemnym relacjom. On patrzy oczami naszych bliźnich i odczuwa wszystko wrażliwym ludzkim sercem. Dlatego tak bardzo ranią Go nasze niesprawiedliwe wyroki, obmowy, a jeszcze bardziej oszczerstwa i kłamstwa. Boleje, gdy doświadcza naszej pychy, niesprawiedliwości i gniewu. Jakże bardzo cierpi, gdy dotyka Go nasza nienawiść i złośliwości wobec braci i sióstr.

Cieszy się natomiast, gdy widzi szczerą troskę o bliźniego, a także naszą przemianę na lepsze. Jest szczęśliwy, gdy potrafimy nawzajem obdarzać się miłością, jako Jego ukochane dzieci.

#Kpł1912 #świętość #dziecko #Pan

0 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie