• Trzebuniak

Ziarno Słowa


Rozważanie i rozmyślanie nad Słowem Bożym daje bardzo dobre owoce. Każde bowiem słowo zawarte w Piśmie Świętym ma ogromną moc i dokonuje cudów w naszym życiu. W dużej mierze zależy to jednak od nas samych, ponieważ każdy czytelnik Biblii musi najpierw dać przyzwolenie i pozwolić Słowu Bożemu zapaść głęboko w serce. Bez tego otwarcia duszy niemożliwe jest doświadczenie mocy Słowa ani radości, która zeń płynie. Jeśli jednak pozwolimy ziarnu Słowa wzrastać i rozwijać się w naszym wnętrzu, wtedy w naszym sercu będziemy odkrywać skarby łask. Wówczas nasze usta będą pełne budujących i krzepiących słów dla naszych bliskich. Wtedy też będziemy wiedzieć, jakimi pieśniami i hymnami uwielbiać Pana Boga. Albowiem wszystkie te dary biorą swój początek w Słowie Bożym, a więc w Jezusie Chrystusie, który na ziemi stale spełnia swoje posłannictwo.

Nie lękajmy się więc otworzyć naszego serca i przyjąć ziarna boskiego Słowa. Rozważajmy uważnie każde zdanie zawarte w Piśmie Świętym. Tam szukajmy pomocy i światła na trudne problemy naszego życia. W Nim bowiem zawsze można znaleźć prawdziwą pociechę i radość. Przez swoje Słowo Bóg przemawia z mocą i odpowiada na wszystkie wątpliwości człowieka. Słowo Boże jest najlepszą pomocą dla strapionych i ocaleniem dla pokornych sercem.

#Iz551011 #ziarno #Słowo #Jezus

0 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie