• Trzebuniak

Nawrócenie serca


Proszę Cię, Panie, abyś ulitował się nade mną! Miej litość dla mnie słabego człowieka, który codziennie potrzebuje Twojego wsparcia.

Bez Ciebie jestem tak słaby, że upadam i popełniam błędy, których później żałuję. Jeśli zgrzeszyłem ciężko, to przebacz mi mój grzech. Nie chcę, aby cokolwiek oddalało mnie od Ciebie. Wiem, że moje czyny i złe postępowanie ranią innych, a przede wszystkim niszczą naszą wzajemną więź.

Dlatego proszę Cię usilnie, abyś oczyścił mnie ze wszystkich moich słabości i grzechów. Tylko Ty masz moc, aby uwolnić mnie od przewinień, które niestety często powtarzam. Tylko Ty możesz na tyle wzmocnić moją wolę, abym już nigdy nie robił tego, co złe. Z czystym sercem pragnę stanąć przed Tobą na modlitwie, abyś mógł wypełnić mnie Duchem Świętym. Tak bardzo tego pragnę i tak bardzo tego potrzebuję. Moje serce oczekuje na Twoją łaskę i zmiłowanie. Staję więc dziś przed Tobą i z pokorą proszę o Twe dary: dar pokoju, miłości dla bliskich, a także radości i męstwa. Ufam, że nie wzgardzisz moją szczerą modlitwą, ale raczysz mnie wysłuchać i przemienisz cudownie moje serce. Amen.

#Ps51 #serce #czystość #modlitwa

0 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie