• Trzebuniak

Boskie dźwięki


Słuchanie to sztuka, która jest podstawą duchowości. Tak, jak stopniowo uczymy się słuchać ludzi, tak również możemy nauczyć się słuchać Boga. Jeśli zaś będziemy Mu posłuszni, mamy szansę osiągnąć szczęście i błogosławieństwo. Ponadto, gdy zechcemy być uważnymi uczniami Boga, możemy stać się nauczycielami dla innych.

Dobry Bóg przekazuje nam w duchowy sposób wskazówki, jak przeżyć nasze życie godnie i święcie. On także mówi o naszej przyszłości i pokazuje najlepszą drogę do nieba. Z boskich pouczeń wypływa wszelka mądrość, a dzięki niej ludzie otrzymują różne umiejętności. Jednym z najważniejszych uzdolnień natury ludzkiej jest dar rozumu. Używając rozumu człowiek krok po kroku dochodzi do poznania swego Stwórcy, a także intuicyjnie wyczuwa Jego obecność.

Oczywiście, aby móc rozpoznać Boga, należy podjąć spory wysiłek i pilnować siebie, by nie stracić z oczu Jego oblicza.

Każde słowo usłyszane w sercu jest bardzo cenne i stale trzeba go strzec w swej duszy. Głos Boży jest bowiem delikatny i łatwo można stać się nieczułym na jego dźwięki, który dociera do ludzkiego sumienia. Warto więc dołożyć wszelkich starań, aby zachować Bożą naukę w swoim wnętrzu.

#Pwt459 #dźwięk #sumienie #słuchanie

0 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie