• Trzebuniak

Kwiat mądrości


Mądrości najlepiej szukać już od najmłodszych lat na modlitwie. I chociaż można uczyć się na wiele innych sposobów, to jednak wiedza zdobyta na kolanach jest najpewniejsza.

O dar mądrości trzeba prosić Tego, który jest samą Mądrością. Nie wolno nigdy poprzestawać, ale nieustannie starać się o więcej Bożych darów.

Mądrość bowiem jest jak kwiat, który stale się rozwija i wydziela coraz piękniejszy zapach. Ten kwiat nie tylko cieszy oko, ale i raduje serce. Zatem podążając śladami boskiej Mądrości, kroczy się prostą drogą prowadzącą do zbawienia. Wystarczy odrobina tej Mądrości, a człowiek już otrzymuje rozległą wiedzę i staje się mędrcem wśród innych ludzi.

Trzeba więc uznać Boga za Dawcę Mądrości i dziękować Mu za wszelkie łaski, które człowiek otrzymuje od Niego. Wyrazem mądrości jest dostrzeganie wokół siebie śladów Ducha Świętego i uwielbienie Pana za wszystkie Jego charyzmaty. Mądrość polega także na przyjęciu Bożych inspiracji w codziennym życiu, a także zwyciężaniu dobrem ludzkich złośliwości.

Jeśli zaś ktoś przekroczy Boże Prawo, winien żałować, błagać o przebaczenie i jak najszybciej znowu skierować swoją duszę ku czystej Mądrości. Tylko w ten sposób życie ludzkie jest racjonalne, święte oraz zgodne z wolą Bożą.

#Syr511320 #mądrość #kwiat #wiedza

1 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie