• Trzebuniak

Słowo Boże


Czas postu to przede wszystkim szansa na przybliżenie się do Boga, aby uważnie słuchać Jego pouczeń. Niezależnie od tego, że wielość ziemskich spraw stale zajmuje naszą uwagę i przeszkadza nam wejść w intymną relację z Bogiem. Pomimo tego, że nasze ludzkie słabości i grzechy stanowią przeszkodę na drodze do Niego. Mimo tych wszystkich przeciwności należy wykorzystać ten szczególny czas w ciągu roku na pogłębienie znajomości Pisma Świętego. Ponieważ tam zawarta jest nauka, której najbardziej potrzebujemy do życia.

Słowo Boże poucza, że naszym głównym zadaniem jest poszukiwanie łączności z Panem, ponieważ dzięki intymnej relacji z Bogiem, nasze życie nieustannie się odradza. Ewangelia przypomina nam o miłosiernym Ojcu, który przebacza nasze słabości, abyśmy wybaczali sobie nawzajem i obdarzali się bezinteresowną miłością.

Naszym zadaniem jest więc świadczenie o miłosierdziu Bożym i pouczanie bliźnich, że zawsze można się nawrócać. Trwanie w łączności z Duchem Pańskim pozwala na życie w świętości i sprawiedliwości. Udział w tym Duchu prowadzi do uwielbienia i błogosławienia Boga w każdym czasie. Dary Ducha Świętego rozradowują serce, zapewniają wewnętrzny pokój, wyzwalają z wszelkiej trwogi, stresu i lęku.

#Łk1513 #Kor51721 #Ps3427 #Biblia

0 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie