• Trzebuniak

Święty Józef


Człowiek święty zawiera przyjaźnie z innymi ludzmi świętymi, a szczególną relację utrzymuje ze swoim Bogiem, który jest źródłem świętości. Ze świętym łączy się wszystko, co dobre, ponieważ jest on wiernym naśladowcą Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Święty jest również wielkim czcicielem Maryi, Matki Bożej, która dała światu święte Dziecię. Swoją świętość osoba święta czerpie z jedności z Duchem Świętym. Owocem tej ścisłej komunii z Bogiem jest cnotliwe życie, a nade wszystko miłość i delikatność wobec bliźnich. Święty obdarza wielkim szacunkiem każdą osobę ludzką i stara się o dobro dla wszystkich. Ze świętymi współpracują aniołowie, których zadaniem jest wspieranie dobrych inicjatyw podejmowanych przez ludzi, a także inspirowanie do dobrych czynów.

W swoim wnętrzu osoba święta prowadzi głębokie życie duchowe i nieustannie wsłuchuje się w natchnienia Bożego Ducha. Dlatego nie obawia się podejmować nawet najtrudniejszych i wymagających zadań. Zdaje sobie bowiem sprawę, że wola Boża musi się wypełnić niezależnie od zewnętrznych przeciwności, a nawet zakusów złego ducha. Święty jest człowiekiem, który ufa bezgranicznie Bogu i wierzy, że wypełni się wszystko, co zostało przyrzeczone przez Słowo Boże.

#Mt11824 #święty #Józef #świętość

0 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie