• Trzebuniak

Droga pokory


Jezus wybiera drogę pokory, aby cię zachęcić do naśladowania Jego sposobu życia. Na ziemi jest poniżany, abyś ty rownież nie wynosił się nad innych, ale raczej z pokorą przyjmował wszelkie doświadczenia. Z całkowitą zgodą rezygnuje z zaszczytów, aby przebywać z ubogimi, pogardzanymi i upokorzonymi. W ten sposób zbliża się do każdego człowieka, również do tego, który jest największym grzesznikiem. Nie odrzuca nikogo, ale wyciąga rękę do nieuleczalnie chorych oraz ucztuje z przestępcami. Uderza nas Jego całkowite posłuszeństwo w pełnieniu woli Bożej aż po śmierć krzyżową.

Dlatego zostaje wywyższony, otrzymuje moc, pokonuje zło, a także odnosi zwycięstwo nad śmiercią. W imieniu Jezusa odkrywamy potęgę i chwałę Bożą, która panuje nad wszelkim stworzeniem i czuwa nad całym światem. Jako chrześcijanie idziemy przez życie w imię Jezusa i ufamy, że nic nie oddali nas od miłości Boga. Uwielbiamy naszego Pana, który kroczy przed nami i wskazuje najlepszą drogę do nieba. Razem z Jezusem Chrystusem pokonujemy wszelkie zło i każdego dnia stajemy się lepszymi ludźmi. Wyznajemy wspólnie, że nikt nie ma większej miłości od Tego, który ukochał nas i ofiarował nam swoje boskie Serce.

#Flp2611 #droga #pokora #Jezus

0 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie