• Trzebuniak

Powołany


W czasie uważnej lektury Pisma Świętego, człowiek wsłuchuje się w słowa Boże i odkrywa swoje powołanie. Dowiaduje się, że już od samego momentu poczęcia jest wybranym dzieckiem Boga. Sam Stwórca bowiem zapragnął, aby narodził się człowiek, który ma wypełnić określone zadanie.

Na początku jest otaczany opieką, wychowywany i przygotowywany do szczególnej misji. Ma stać się dojrzałą osobą, która będzie odpowiedzialnie wypełniać wolę Bożą w swym życiu. Ma świadomie przyjąć postawę służebną wobec Boga, aby w ten sposób dawać świadectwo o Ojcu niebieskim. Nawet w sytuacjach trydnych, bolesnych, kryzysowych powołany nie powinien się załamywać, ale z nadzieją oczekiwać pomocy od Pana. Jeśliby osoba powołana musiała oddać swoje życie, nie zawaha się tego uczynić, ponieważ wie, że ostateczną nagrodę otrzyma w królestwie niebieskim. Ten, kto jest sługą Boga, zawsze kroczy w Jego obecności, a Bóg staje się dla niego mocą. Swoją postawą powołany świadczy o miłosiernym Ojcu, który zawsze czeka na swoje pogubione dzieci. Zdaje sobie sprawę, że w swoim postępowaniu zbyt mało czyni jeszcze dla Boga. Dlatego wytęża siły, aby lepiej spełniać swe powołanie. Dzięki temu uświęca się, doskonali i jest światłem dla wszystkich, którzy zatracili się w życiu i nie potrafią odczytywać woli Bożej, ani też wsłuchiwać się w boskie Słowo.

#Iz4916 #powołany #wolaBoża #świętość

0 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie