• Trzebuniak

Dar kapłaństwa


Jestem niezmiernie wdzięczny za dar święceń kapłańskich, które otrzymałem dziesięć lat temu w Pieniężnie z rąk JE ks. bp. Krzysztofa Białasika, SVD. Nie potrafię wyrazić słowami wdzięczności dla mojego Pana Jezusa Chrystusa, który powołał mnie do tej szczególnej posługi. Przez ostatnią dekadę mojego życia mogłem doświadczać wielu łask, które płynęły zarówno z Eucharystii, jak i sakramentu pojednania. Każdego dnia zbliżałem się do ołtarza z wielką radością i czerpałem zeń siłę do kroczenia za Chrystusem. Rozważając zaś słowo Boże i dzieląc się nim z wiernymi, wchodziłem w duchowy dialog ze swoim Mistrzem. Starałem się też pocieszać strapionych i załamanych na duchu, udzielając im nauki po spowiedzi świętej oraz zachęcając do ufności w Boże miłosierdzie. Nie zawsze byłem święty w swoim postępowaniu, ale mocno pragnąłem być wiernym sługą i dobry synem Boga Ojca. Osobiście korzystałem z owoców sakramentu pokuty i dzięki temu mogłem poprawiać się w gorliwości. Szczerze staram się być świętym kapłanem, choć nie wychodzi mi to perfekcyjnie. Dlatego wzywam Pana i proszę o dar Ducha Świętego, abym pozostał wiernym zakonnikiem i zdołał wypełnić swe śluby wobec Boga. Ponadto liczę na wsparcie ze strony moich przyjaciół, rodziny i wspólnoty, a ze swojej strony modlę się za wszystkich, którzy potrzebują Bożej opieki.

#Ps116 #kapłaństwo #dar #święcenia

0 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie