• Trzebuniak

Boża logika


Boska logika jest często inna niż ludzkie rozumowanie. Dlatego to, co w naszych oczach wydaje się niepowodzeniem, u Boga może mieć wielką wartość. Na ziemi zbyt często panuje jeszcze 'prawo dżungli', to znaczy, że ten, kto jest silniejszy wygrywa. Natomiast w porządku niebieskim zwycięża ten, kto ma największą miłość i pokorę oraz potrafi ofiarować się za bliźnich.

Jako ludzie za wiele także uwagi poświęcamy na to, co zewnętrznie urocze. Podczas, gdy tak naprawdę najpiękniejsze jest to, co kryje się wewnątrz, a więc szczerość, uprzejmość, dobroć, szlachetność, itd. Tego wszystkiego nie da się zobaczyć ani dotknąć, ale nawet my, istoty cielesne, wyczuwamy, że te cnoty są bardzo ważne.

Ponadto za bardzo koncetrujemy się na wypowiadanych słowach, choć często nie mają one za wiele wspólnego z prawdą. Potrafimy więc oszukiwać, kręcić, kłamać, czasami nawet nie zdając sobie z tego sprawy. W porządku zaś boskim więcej uwagi należałoby skupić na intencjach oraz duchowym znaczeniu naszych wypowiedzi.

Ten, kto chce być człowiekiem świętym, powinien znaleźć więcej czasu na medytację i kontemplację rzeczywistości, która go otacza. W ten sposób bowiem człowiek Boży uczy się odczytywać fakty zgodnie z zamysłem Stwórcy. Wtedy nie ucieka już przed trudnościami, ale stara się interpretować wszystko w świetle słowa Bożego. W cierpieniu dostrzega wielką wartość i przeżywa swe życie z poddaniem się woli Ojca.

#Iz5213 #krzyż #cierpienie #logika

0 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie