• Trzebuniak

W Chrystusie


Każdy chrześcijanin przez sakrament chrztu świętego jest zanurzony w Jezusa Chrystusa. W miarę swojego postępu duchowego ma zatem pogłębiać relację ze swoim Mistrzem. Ziemskie życie jest dobrą okazją, aby przygotować się na przejście do wieczności. Uczeń Chrystusa czyni więc postępy w tym nowym życiu i w każdym czasie naśladuje Jezusa. W ten sposób doświadcza radości i ma współudział w chwale Ojca niebieskiego.

Chrześcijanin jest drugim Chrystusem dla bliźnich. Dzieje się tak dlatego, że jest wewnętrznie złączony w jedno z Panem. Dzięki tej łasce Ducha Świętego jest człowiekiem duchowym, który nie ulega podstępom złego ducha, ale zawsze wybiera dobro. Wraz z Chrystusem panuje nad grzechem i przezwycięża swoje słabości. Swoją siłę czerpie ze stałej łączności z Panem i głęboko ufa, że nic nie może zniszczyć tej duchowej komunii z Bogiem. Zdaje sobie sprawę ze swoich przeszłych grzechów i upadków, ale teraz już do nich nie wraca. Wszystko, czym się zajmuje, ofiaruje jako uwielbienie Boga i za wszystko stara się wyrazić Mu wdzięczność.

#Rz6311 #chrześcijanin #Chrystus #chrzest

0 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie