• Trzebuniak

Zmartwychwstały Chrystus


Chrześcijanin to taki człowiek, który codziennie powstaje ze swoich upadków do nowego życia. Nie pozwala sobie trwać w ciemnościach grzechu, ale zawsze kieruje swój wzrok w stronę światła. Każdego dnia szuka swego Pana we wszelkich okolicznościach i sytuacjach. Spogląda nieustannie w niebo skąd otrzymuje potrzebne łaski Ducha Świętego. Mocą Ducha Chrystusowego idzie przez życie z nadzieją i radością. Wierzy bowiem mocno, że celem jego życia jest zająć miejsce po prawicy Boga w królestwie niebieskim. Chociaż nieustannie konfrontuje się ze złem, to jednak wychodzi zwycięsko z tej duchowej walki. Jego dążenia są ukierunkowane ku górze, czyli na dobro, prawdę i piękno. Nie daje się omamić zmysłowymi pożądaniami, które odwracają uwagę od spraw boskich. Jego życie pozostaje ukryte z Chrystusem w Bogu. Oznacza to, że w każdej chwili jest zjednoczony ze swoim Panem i bierze z Niego przykład. Poprzez jego słowa i czyny objawia się Zmartwychwstały Chrystus, który jest samym Życiem. Dlatego nie obawia się śmierci, gdyż ona nie ma już nad nim żadnej władzy. Trwając w komunii z Bogiem doświadcza duchowej radości i pokoju, a także raduje się chwałą płynącą z Nieba.

#chrześcijanin #Kol314 #Chrystus #Zmartwychwstały

0 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie