• Trzebuniak

Jesteś świadkiem


Jesteś chrześcijaninem to znaczy jesteś człowiekiem wybranym do dawania świadectwa o Jezusie Chrystusie. Jesteś chrześcijaninem czyli zostałeś uświęcony w Duchu Świętym i masz być posłuszny duchowym natchnieniom. Zostałeś wyznaczony, aby kroczyć przez życie tą samą drogą, którą przeszedł Chrystus. Tylko wówczas będziesz miał pełny udział w Bożej łasce, a pokój wypełni twoje serce.

Chrześcijaninie, całym swym życiem masz błogosławić Boga Ojca za niezmierzone dary, którymi cię nieustannie obdarza. Przede wszystkim za dar wielkiego miłosierdzia. Za to, że przez swego Syna Jezusa Chrystusa wyzwolił cię ze śmierci grzechu i dał ci nadzieję na nowe życie. Za to, że obiecał ci nagrodę wieczną i wskazał najlepszą drogę do Nieba. Dzięki Duchowi Świętemu otrzymałeś dar wiary oraz moc do pokonania ziemskiej pielgrzymki.

Chrześcijaninie, bądź zatem człowiekiem radosnym oraz wiernym świadkiem Zmartwychwstałego Pana. Nie obawiaj się trudnych i bolesnych doświadczeń. Bądź gotów przyjąć wszystko, co wzmocni twoją osobistą relację z Jezusem. Ty również bowiem musisz przejść próbę ognia na sławę, chwałę i cześć Twego Zbawiciela. Gdyż zostałeś powołany, aby osiągnąć doskonałość w cnocie i świętość!

#1P1121 #chrześcijanin #świadek #Zmartwychwstały

1 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie