• Trzebuniak

Oblubienica Pana


Kobieta jest osobą wrażliwą, która potrafi współczuć drugiemu człowiekowi. Z tego powodu łatwiej jej wchodzić w głęboką relację z Chrystusem. Dlatego też kobieta bezpośrednio wyraża swoje uczucia na modlitwie i oczekuje, że zostanie pocieszona. Jezus zaś doskonale zna duszę kobiecą i zsyła jej wiele łask duchowych. W sposób szczególny obdarza nimi tę świętą kobietę, której serce jest czyste i płonie gorącą miłością do Niego.

Dary Ducha Świętego mogą tak przepełnić kobiece serce, że zostaje ono zalane boską miłością, a dobry Pan w pełni może zaspokoić pragnienia cudownie stworzonej niewiasty. Wiele więc kobiet w swoim życiu intuicyjnie szuka Jezusa Chrystusa, który jest doskonałym Oblubieńcem. On zaś, będąc nie tylko Człowiekiem, ale również Bogiem, mówi swojej oblubienicy w delikatny sposób o tym, czego tak naprawdę potrzebuje ona do szczęścia.

Niestety kobiety łatwo dają się oszukać swoim zmysłom i często koncentrują całą swoją uwagę na relacjach z innymi ludźmi. Jednak te, nawet najukochańsze osoby, nie są w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania, strapienia i wątpliwości. Bowiem tylko Syn Boży wie, jak trafić do wnętrza kobiecej duszy i obdarzyć ją nieskończoną Miłością.

#J201118 #kobieta #Oblubieniec #oblubienica

0 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie