• Trzebuniak

Nasz Przewodnik


Na drodze naszego życia spotykamy Jezusa Zmartwychwstałego. Doświadczamy Jego obecności w sakramentach świętych, a także słyszymy Jego głos płynący z odczytywanego Pisma Świętego. On również jest przy nas podczas naszych pobożnych rozmów, a w sposób szczególny w czasie każdej uważnej modlitwy. Jezus zawsze kieruje do nas to samo przesłanie pokoju, które sprawia, że nie lękamy się o naszą kruchą egzystencję.

Wystarczy całym sercem przyjąć Jego Dobrą Nowinę i nie wątpić, że wszystko, co do nas kieruje, jest prawdą. Przecież On rzeczywiście jest blisko wraz ze swoją wielką miłością i zawsze jest gotowy oddać swoje życie za nasze zbawienie. Naszym zadaniem jest otworzyć serce na Jego nieskończoną łaskę i ofiarować Mu wszystko, czego tylko pragnie. Wówczas On oświeci nas i przyjmie rolę Przewodnika po ścieżkach życia. Poprowadzi nas przez wszystkie doświadczenia tak, że wyjdziemy z nich jako zwycięzcy. Udzieli nam mocy do pokonania cierpienia, a nawet śmierci. Wraz z Nim dostąpimy nagrody zmartwychwstania i życia wiecznego w królestwie niebieskim. Odtąd sami będziemy dla naszych bliskich świadkami Chrystusa, głosząc Ewangelię całemu światu.

#Łk243548 #droga #życie #Chrystus

0 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie