• Trzebuniak

Z wysoka


Duch Święty przychodzi z wysoka, to znaczy z nieba od Boga Ojca. Swoją mocą ogarnia cały wszechświat i panuje nad wszystkim. My ludzie jesteśmy zaś z niskości, czyli rodzimy się i żyjemy na ziemi. Z tego względu nasze postrzeganie świata jest ograniczone i niedoskonałe. Za sprawą Bożego Ducha Jezus Chrystus począł się i narodził z Maryi Dziewicy. Będąc Synem Ojca, posiada również władzę nad całym stworzeniem. Dzięki głębokiej relacji ze swoim Ojcem ma udział w boskich tajemnicach i przekazuje je rodzajowi ludzkiemu. Wszystkie słowa i wypowiedzi Jezusa potwierdzają Jego godność królewską. Świadczą one także o prawdomówności Boga, który przemawia przez proroków.

Każdy, kto swoim życiem naśladuje przykład Syna Bożego, mówi słowa Boże i jest przepełniony Duchem Świętym. Gorliwy chrześcijanin doświadcza miłości, która wypełnia całą Trójcę Świętą. We współpracy z łaską człowiek wierzący uczestniczy w boskości, a po śmierci przechodzi do życia w królestwie niebieskim.

Ten zaś, kto zamyka swe serce na Bożą łaskę, oddala się od źródła życia i pogrąża się w śmierci wiecznej.

#J33136 #DuchŚwięty #JezusChrystus #niebo

0 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie