• Trzebuniak

Nowy poranek


Przyroda jest miejscem spotkania ze zmartwychwstałym Panem. Jezus wybiera bowiem miejsca, które są urocze i piękne, aby pobudzić człowieka do uwielbienia Stwórcy. Niestety często jesteśmy zbyt zapracowani, aby podziwiać cud stworzenia i wspaniałość natury. Skupiamy się tylko na tym, co jest konieczne do przeżycia albo przynosi nam przyjemność podczas, gdy należałoby zwrócić swój wzrok również na maleńkie cuda wokół nas. Jakże potrzeba nam prosić o dar dziecięcego zachwytu nad wszystkim, co nas otacza.

Jako dorośli idziemy przez życie jakby wokół panowała ciemność albo też koncentrujemy się tylko na tym, co użyteczne. Nie potrafimy dostrzec nowego poranka, który przynosi nam Chrystus - Wschodzące Słońce wraz ze swoją Dobrą Nowiną. Wolimy trwać w ciemnościach naszych przemyśleń, rozważań, egoizmów.

Zbawiciel prosi nas, abyśmy zwrócili się w stronę światła, a przez to byli bardziej optymistyczni, ufni i spokojni. On przemawia do nas, jak do małych dzieci, które ciągle potrzebują rodziców, aby ich prowadzili. Bez Jego łaski nie mamy nic, czym moglibyśmy się pochwalić ani żadnego pomysłu na prowadzenie świętego życia. Dopiero, gdy dostrzeżemy w Jezusie Chrystusie Mistrza i Przewodnika oraz zdecydujemy się przylgnąć do Niego całym sercem, wówczas cudowne rzeczy dokonują na naszych oczach. Wówczas odkrywamy, że On naprawdę jest blisko i wystarczy rzucić się w Jego ramiona z miłością i ufnością. A nasz Pan sam już troszczy się o wszystko i przygotowuje dla nas wyśmienitą ucztę w królestwie Bożym.

#J21110 #uczta #przyroda #Jezus

0 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie