• Trzebuniak

Do domu Ojca ...


Z powodu braku wiary i ufności rodzi się w nas trwoga i lęk. Dlatego Jezus zawsze pyta człowieka czy wierzy i ufa Mu bezgranicznie. Jeśli tak, to jest wielka szansa, że wyzwoli się z tego, co go ogranicza. Wyzwolenie bowiem dokonuje się wtedy, gdy człowiek potrafi rzucić się w ramiona Ojca i powiedzieć Mu o wszystkich swoich problemach.

Zapewnia nas o tym Syn Boży, który na modlitwie do Ojca spędzał długie godziny. On zawsze czynił i mówił prawdę, więc nie powinniśmy mieć żadnych wątpliwości co do jego zapewnień. Jezus Chrystus żyje teraz wraz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym w królestwie niebieskim. Tam również jest przygotowane miejsce dla każdego z nas, abyśmy wszyscy razem mogli się radować i cieszyć w Niebie. Wieczne szczęście polega na komunii z Trójcą Świętą, a także z wszystkimi aniołami i świętymi oraz naszymi zmarłymi braćmi i siostrami. Życie błogosławionych to zjednoczenie z samym Źródłem naszego istnienia, a więc z dobrotliwym i miłosiernym Stwórcą. Droga do obcowania ze świętymi prowadzi przez Słowo Boże, czyli Jezusa Chrystusa. Jego trzeba najpierw poznać i z Nim się zaprzyjaźnić. Jeśli rozważamy Pismo Święte i przystępujemy do sakramentów świętych, to jesteśmy na najlepszej drodze, która prowadzi do życia wiecznego. Przyjmując całym sercem prawdę ewangeliczną i krocząc za Chrystusem z pewnością dojdziemy do domu Ojca niebieskiego.

#J1416 #domOjca #wiara #życiewieczne

0 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie