• Trzebuniak

Komunia duchowa


Komunia duchowa z Panem jest czymś fundamentalnym. Każdy bowiem człowiek, aby mógł istnieć musi czerpać życie od boskiego Ducha Ożywiciela. Cały też wszechświat jest w rękach Opatrzności i trwa dzięki Bożej łasce. Poprzez Ducha Świętego wszystkie byty stworzone podtrzymywane są w istnieniu. Dzięki boskiemu Słowu we wszechświecie panuje harmonia, a kosmos może się rozwijać.

Dlatego problem zaczyna się wtedy, gdy jakaś osoba decyduje, że chce postępować na przekór Bożym prawom i przykazaniom. Wówczas ona sama wybiera unicestwienie i pogrążenie w ciemności. Ponieważ bez Boga człowiek staje się duchowo pusty, a jego postępowanie złe. Bez pomocy i światła Ducha Świętego nie można również czynić nic dobrego. Co więcej życie bez Boga zamiera, a ci, którzy próbują żyć samodzielnie, kierują się ku śmierci wiecznej.

Natomiast te osoby, które trwają w jedności z Panem i współpracują z łaską, postępują na drodze doskonałości. W ich wnętrzu jest obecny Chrystus, który sprawia, że wydają dobre owoce i osiągają świętość. Kto trwa w komunii z Bogiem i zachowuje Jego napomnienia w swoim sercu, rozkwita i staje się coraz bardziej święty. Albowiem wspólnota miłości z Bogiem jest stanem niekończącego się szczęścia i wiecznego błogosławieństwa.

#J1518 #komunia #jedność #Opatrzność

0 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie