• Trzebuniak

Duchowa walka


W człowieku i w świecie dokonuje się nieustanna walka między tym, co duchowe i wzniosłe, a tym, co słabe i grzeszne. Dlatego tak wiele w nas dobrych intencji, ale równocześnie wiele złych pobudek i konfliktów wewnętrznych. Oczywiście można od siebie w ogóle nie wymagać i pozwolić sobie na wszelkie przewrotności. Albo przeciwnie - można z łaską Bożą wyrywać się z kajdan złego i stawać się człowiekiem wolnym. Pewnie, że trzeba włożyć wiele pracy i wysiłku, aby pozostać wiernym Bożym przykazaniom i Dobrej Nowinie. Ale tylko dzięki temu można liczyć na szczęśliwe życie zarówno tu na ziemi, jak i w niebie. Albowiem nie ma innej drogi, która prowadziłaby do zbawienia, niż tak, którą wskazał Jezus Chrystus. Nie da się zatem przechytrzyć Boga ani Go oszukać. Jedynym dobrym rozwiązaniem jest podążanie za Panem i przyjmowanie życia w taki sposób, jak tego nauczał Mistrz z Nazaretu.

Oczywiście, że nie da się ominąć wszystkich trudności, problemów, czy cierpienia, ale można się z nimi skonfrontować w mocy Ducha Świętego. W świetle Słowa Bożego uda się przezwyciężyć wszelkie przeciwności i zachować swą godność. Po przyjęciu nauki Syna Bożego, wiemy, że wszystko, co nas spotyka ma głębszy sens. Ufamy, że we wszystkim można liczyć na wsparcie dobrego Ojca, który nas nigdy nie opuszcza. Dzięki tej prawdzie łatwiej nam stoczyć walkę ze złem i zawsze znajdować się po stronie dobra.

#J151821 #walka #dobro #zło

0 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie