• Trzebuniak

Ogień miłości


Pełne zjednoczenie z Panem może się dokonać tylko przez miłość. Ta miłość rodzi się wówczas, gdy wypełnia się konkretne przykazania Boże. Wówczas bowiem powoli nawiązuje się relacja, w której obie strony dążą do ścisłej komunii. Bóg, który jest miłością, nikomu się nie narzuca, ale cierpliwie czeka na przyjęcie swego daru. Człowiek zaś, który pragnie naśladować Syna Bożego, winien otworzyć swoje serce na łaskę i przyjąć dobrowolnie przesłanie Słowa Bożego. Jeśli tak czyni, wyraża zgodę na to, aby Bóg w nim zamieszkał. Wówczas też może przyjąć obfitość darów Ducha Świętego i z Jego mocą głosić Dobrą Nowinę całemu światu. Jest w stanie tak czynić dlatego, że rozpala go od wewnątrz ogień miłości Bożej. Duch Pański oświeca jego umysł i przekazuje dobre wskazówki, które pomagają mu wypełniać wolę Bożą.

Chrześcijanin nie czuje się nigdy samotny, ponieważ towarzyszy mu zawsze cała Trójca Święta. Co więcej w jego sercu stale gości pokój, którego nic nie może mu odebrać. Motorem jego działania jest wielka miłość, która swe źródło ma w Bogu. Słyszy on wyraźnie boskie natchnienia i dokładnie wie, jakie zadania ma wypełniać. Pełen jest duchowej radości nawet wtedy, gdy okoliczności zewnętrzne są niesprzyjające, a nawet niebezpieczne. Podstawą tego stanu ducha jest pewność, że Opatrzność Boża zawsze czuwa nad nim.

#J142329 #miłość #TrójcaŚwięta #natchnienia

0 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie