• Trzebuniak

Uwielbienie Boga


Człowiek został stworzony, aby wielbić i błogosławić Boga. Albowiem to, co najcenniejsze w osobie ludzkiej jest duchowe i pragnie łączyć się z doskonałym bytem, jakim jest Pan. Dusza ludzka znajduje pełną radość tylko wówczas, gdy jest złączona z Duchem Świętym, od którego bierze początek. Wszelkie też dobre dary, które człowiek otrzymuje w swym życiu, mają swe źródło w doskonałym Stwórcy.

Od Boga Ojca pochodzi wszelkie dobro, które dokonuje się we wszechświecie. Łaski Bożej nie da się jednak zmierzyć, ponieważ jest nieskończona. Rozpływa się ona na cały świat i rodzaj ludzki, aby ożywiać i wypełniać nadzieją.

Żaden zaś grzech nie może mieć miejsca przed obliczem Tego, który jest Święty. Z tego też powodu miłosierny Ojciec pragnie wybaczać człowiekowi przewinienia i nakłania go do nawrócenia. Tylko bowiem w oparciu o dobro można budować swoją przyszłość, a zło nie ma racji wiecznego istnienia.

Każdy człowiek i wszystkie byty duchowe zostały powołane do życia. Dlatego te osoby, które odcinają się od swego Źródła, zatracają swe życie. Przy Bogu mogą przebywać tylko te osoby, które oczyściły się ze swych grzechów i uświęciły przez łaskę Ducha Świętego. Ponieważ tylko one potrafią uwielbiać Stwórcę wdzięcznym i czystym sercem, które wypełnione jest miłością Bożą.

#Ps103 #uwielbienie #radość #powołanie

0 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie