• Trzebuniak

Komunia miłości


Pełne zjednoczenie z Bogiem dokonuje się tylko przez miłość. Na początku jest to doświadczenie miłości ze strony Boga Ojca, który posyła swojego umiłowanego Syna dla naszego zbawienia. Później jest to wchodzenie w coraz głębszą komunię z Jezusem Chrystusem, który każdego dnia ofiaruje się dla nas z miłości na ołtarzu eucharystycznym. Następnie jest to wypełnianie konkretnych dobrych uczynków i przestrzeganie Bożych przykazań.

Poprzez miłość człowiek upodabnia się do swego Pana i tworzy przyjacielskie relacje z bliźnimi. Naśladowca Chrystusa wypełnia się radością, która jest darem Ducha Świętego zamieszkującego we wnętrzu człowieka. W całym jego postępowaniu można dostrzec przejawy miłości zarówno w słowach, jak i w czynach. Człowiek przepełniony miłością Bożą nie lęka się ofiarować swego życia ani poświęcać się dla ludzi, którzy go otaczają. W tym również naśladuje swego Mistrza, który swoje życie oddał za swoich przyjaciół.

Każdy chrześcijanin może być zatem dzieckiem Boga na wzór Syna Bożego, który z miłości wypełnił wolę swego Ojca. Takiej postawy oczekuje się od człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boże. Gdyż tylko przez miłosną odpowiedź na Boże wezwanie można uczestniczyć w życiu Bożym już tutaj na ziemi, a później w królestwie niebieskim. Do tego chrześcijanie są zaproszeni od momentu chrztu świętego, który zobowiązuje ich do tego, aby przynosili dobre owoce miłości w życiu teraźniejszym i przyszłym.

#J15917 #miłość #komunia #chrześcijanin

0 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie