• Trzebuniak

Życie wewnętrzne


Człowiek jako istota cielesno-duchowa może korzystać zarówno z rzeczy materialnych, jak i darów duchowych. Od niego samego zależy na czym bardziej skupi swoją uwagę. Niedobrze, gdy troszczy się zbytnio o sprawy światowe. O wiele zaś lepiej, gdy potrafi znaleźć i poświęcić swój czas na rozmyślanie nad sensem i celem swego życia. Ponieważ o wiele ważniejsze od zdobywania kolejnych zaszczytów i fortuny jest ofiarowanie swego czasu na medytację i kontemplację Boga.

Jeśli człowiek, utworzony na obraz i podobieństwo Syna Bożego, umie docenić piękno, które go otacza, to będzie także zdolny do wyciągnięcia nauki ze wszystkiego, co dokonuje się w świecie. Na rozmyślaniu dojdzie do przekonania, że troska o życie wewnętrzne jest najważniejsze. Albowiem życie ludzkiego ciała kiedyś się skończy i przeminie tak samo, jak przemijają pory roku. Natomiast życie duchowe może stać się coraz głębsze i wartościowsze. W czasie modlitwy jego umysł zostanie oświecony światłem Ducha Świętego, a wraz z Jego przyjściem ludzkie serce wypełni się pokojem i nadzieją, że Boża Opatrzność zawsze nad nim czuwa.

#Mt62434 #kontemplacja #życie #człowiek

0 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie