• Trzebuniak

Dobra modlitwa


Pan Jezus Chrystus wchodzi do twojego serca i pragnie tam z tobą rozmawiać. Najpierw jednak słucha cię uważnie i pozwala wypowiedzieć wszelkie troski oraz cierpienia. Jest zadowolony, gdy nie mówisz tylko o swoich własnych sprawach, ale bolejesz także nad problemami bliskich. Wówczas Jezus odpowiada bardzo szybko i wyraźnie, ponieważ potrafi współczuć i litować się nad każdą nędzą ludzką. Dlatego tak ważne jest, abyś na rozmowie z Panem zawsze przyjmował pokorną postawę oraz abyś to nie ty pouczał swojego Mistrza, ale raczej, żeby to On miał ostatnie słowo.

Syn Boży był człowiekiem, więc dobrze rozumie wszystkie twe obawy i lęki. On rzeczywiście zna głębię twego serca i rozpoznaje jak mocna jest twoja wiara. Jeśli jest dość silna, to chwali cię za to. Następnie wskazuje ci ludzi świętych, z którymi możesz wzrastać i pielgrzymować na drodze do królestwa niebieskiego. Przestrzega też przed utratą wiary i tragicznymi konsekwencjami życia bez Boga.

Wynikiem dobrej modlitwy jest odzyskanie sił duchowych i fizycznych, a także wyproszenie dla innych tego, czego najbardziej potrzebują. Na takiej modlitwie Jezus Chrystus dotyka cię wewnętrznie i podnosi na duchu. Co więcej wypędza wszelkie złe duchy z twego serca i uzdrawia poranioną grzechami duszę, abyś ty również mógł czynić dobro na świecie.

#Mt8517 #modlitwa #Jezus #serce

0 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie