• Trzebuniak

Przyjaciel Chrystusa


Relacja z Jezusem winna wynikać z rozważania Ewangelii. Nikt inny nie jest w stanie tej relacji zastąpić. Nie można się też tego wyuczyć z książek ani podręczników do religii. Przyjaźń z Chrystusem pogłębia się stopniowo, z dnia na dzień, poprzez uważne rozważanie Jego słów zawartych w Piśmie Świętym. Potrzeba do tego gorliwości, ale i otwartości na delikatny powiew Ducha Świętego. Nie można zaprzyjaźnić się z Jezusem Chrystusem, jeśli równocześnie odrzuca się drugiego człowieka lub się go prześladuje.

Dobra relacja z Panem jest wielkim darem łaski i miłosierdzia ze strony Boga. Ostatecznie to On powołuje do zażyłej przyjaźni oraz do realizacji woli Bożej. Kto trwa w relacji miłości ze swoim Mistrzem, powinien również dawać świadectwo wobec tych wszystkich, którzy są daleko od Boga.

Przyjaciel Chrystusa, czyli chrześcijanin, postępuje za natchnieniami, które słyszy w swym sercu i czyni to, do czego wzywa go Duch Święty. Dzięki pogłębionemu życiu modlitwy oraz uczestnictwu w życiu wspólnoty Kościoła stale wzrasta duchowo i dzieli się poznaną Prawdą ze swoimi bliźnimi.

#Ga11120 #przyjaźń #przyjaciel #Ewangelia

0 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie