• Trzebuniak

Obraz i podobieństwo


Jezus zawsze dostrzega człowieka potrzebującego i spieszy mu z pomocą. Rozpoznaje w nim dziecko Boże, które zostało stworzone na obraz i podobieństwo Stwórcy. Wzywa go, aby wyrwał się ze swoich ograniczeń i zaczął naśladować swego Mistrza. Zaprasza człowieka, aby towarzyszył Synowi Bożemu, a przez to nauczył się wypełniać wolę Bożą w swym życiu.

Jezus Chrystus jest cierpliwy wobec każdego brata i siostry, których napotyka na swoje drodze. Potrafi im poświęcić swój czas i wysłuchać z uwagą wszystkiego, co mają Mu do powiedzenia. Z tego powodu właśnie ludziom słabym i grzesznym bardzo zależy na obecności Pana. Przy Nim dopiero czują się bezpieczni, ponieważ mogą Mu opowiedzieć o tym, co ich boli i nęka.

Niektórzy jednak w ogóle nie rozumieją postępowania Chrystusa, a nawet krytykują Go za Jego postawę i słowa. Ale i do nich Syn Boży zwraca się z dobrocią i prosi ich, aby postarali się pojąć na czym polega miłosierdzie Ojca. Przykład Jezusa zachęca wszystkich, aby stali się wyrozumiali wobec bliźnich, a szczególnie wobec tych, którzy popełnili w życiu już wiele błędów. Albowiem tylko w ten sposób można stać się doskonałym, jak doskonały jest Ojciec niebieski.

#dziecko #bliźni #miłosierdzie #Mt9913

0 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie