• Trzebuniak

Pytanie Mistrza


Jezus zawsze przybliża się do tych okolic, gdzie aktualnie przebywasz. Zadaje ci też pytania, które w życiu są najważniejsze. Przede wszystkim interesuje Go to, kim dla Ciebie jest Bóg. Później daje ci czas do namysłu, abyś szczerze odpowiedział na Jego zapytanie. Nie jest dla Niego najistotniejsze to, co inni uważają ani jakie są ich doświadczenia. Natomiast ważne jest to, co ty sam sądzisz i jaka jest twoja osobista relacja do Pana.

Jeśli właśnie takie pytania Chrystus kieruje do Ciebie, powinieneś dać Mu szybko odpowiedź. Dobrze, jeśli twoja relacja z Bogiem jest relacją żywą i intymną. Dobrze, jeśli utrzymujesz z Nim głęboką więź na fundamencie sakramentów świętych i w postawie rozmodlenia. Wówczas bowiem jesteś człowiekiem błogosławionym, to znaczy szczęśliwym i pełnym duchowej radości. Nic nie jest w stanie zachwiać twojej wewnętrznej równowagi.

W ten sposób również stajesz się opoką, która może służyć innym za oparcie. Co więcej miłość do Boga sprawia, że potrafisz dzielić się miłością z bliźnimi i razem z nimi budować wspólnotę Kościoła. Tego wielkiego daru nie da się opisać ani wyrazić słowami. Komunia z Bogiem jest intymnym doświadczeniem, które zawsze pozostanie niewyrażalną tajemnicą.

#Pan #błogosławiony #Mt161323 #tajemnica

0 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie