• Trzebuniak

Nade wszystko ...


Należy pozwolić Panu Jezusowi kierować życiem, ponieważ On najlepiej zna nasze powołanie, a także wolę Bożą względem nas. On zamieszkuje w głębiach serca i bardzo szybko rozpoznaje prawdziwe intencje człowieka. Postępowanie uczciwe i prawe jest Mu miłe, a nade wszystko bezinteresowna miłość. Natomiast duma i pycha ranią Go, gdyż zamykają drzwi serca na Jego łaskę. Inne cechy, które są cenne w oczach Pana to pracowitość i cierpliwość w wykonywaniu codziennych obowiązków. Chodzi przy tym nie tyle o ilość wykonywanych zadań, ale o jakość i wewnętrzne nastawienie. Syn Boży przemawia do ludzi skupionych i prawych, a nie do niesprawiedliwych i złych. Nawet, gdy Jego słowa są trudne i karcące, to i tak mędrzec potrafi wyciągnąć z nich dobrą naukę. Ponadto każda sytuacja może przynieść korzyść, jeśli tylko właściwie się do niej nastawimy. Prośmy więc Pana, aby prowadził nas po drogach życia, zawsze dawał nam światło i pozwalał dostrzec obfitość darów Ducha Świętego, które otrzymujemy każdego dnia.

#Prz2116 #wolaBoża #zadania #JezusChrystus

4 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie