• Trzebuniak

Postawa wiary


Chrześcijanin postępuje na drodze wiary w Jezusa Chrystusa. Jego wiara rozwija się podobnie, jak relacja do swego duchowego Mistrza. Na początku polega ona zazwyczaj na odmawianiu codziennych modlitw oraz na przyjmowaniu sakramentów świętych. W ten sposób każdy neofita jest wychowywany do jeszcze ściślejszej komunii z Panem.

W rozwoju wiary chrześcijanina bardzo ważne jest przestrzeganie przykazań i wypełnianie zobowiązań moralnych wynikających z Dekalogu. Albowiem dzięki temu dochodzi się bardzo szybko do intymnej zażyłości z Jezusem Chrystusem.

Życie chrześcijanina jest naśladowaniem Syna Bożego. Po czynach i słowach człowieka wierzącego rozpoznaje się samego Boga. Na tym polega zasadnicze powołanie każdej osoby, która została stworzona na obraz i podobieństwo Boże.

Dzięki wspólnej wierze znikają podziały i różnice między ludźmi, a jedność między narodami jest umacniana. Współpracując z łaską Bożą wszyscy stają się kimś jednym w Chrystusie. Podstawą duchowej komunii jest więc postawa wiary.

#Ga322 #wiara #Chrystus #chrześcijanin

11 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie