• Trzebuniak

Wiara i miłość


Wiara zawsze łączy się z miłością. Nie można komuś w pełni zawierzyć, jeśli się go nie pokocha. Dzieje się tak zarówno w relacjach do ludzi, jak i do Boga. Jeśli człowiek nauczy się kochać swego Pana, to również będzie potrafił kochać swoich bliźnich. Dlatego codziennie trzeba ukierunkowywać swoją miłość na Jezusa Chrystusa i pogłębiać swoją wiarę w Jego moc. Dokonuje się to przede wszystkim podczas modlitwy wspólnotowej i prywatnej. Ponadto wtedy, gdy modlimy się za siebie nawzajem, umacnia się nasza relacja do Boga Ojca, a także między nami samymi.

Wiara jest łaską, którą otrzymujemy wraz z powołaniem do życia chrześcijańskiego. Sam Stwórca obdarza nas wewnętrzną intuicją i daje swym dzieciom duchowe zmysły, aby każda dusza potrafiła odkrywać poruszenia Ducha Świętego i szła za Jego natchnieniami.

Święci ludzie, we współpracy z łaską Bożą, rozwinęli swoje duchowe zmysły i dzięki temu potrafili skutecznie odczytać wolę Bożą względem siebie i dla całego Kościoła. Byli w stanie doświadczyć boskiej chwały już podczas życia na ziemi, a także Bożej potęgi i siły, jakich udziela Pan Jezus Chrystus tym wszystkim, którzy w Niego wierzą całym swoim umysłem i kochają całym swoim sercem.

#Ef11523 #wiara #miłość #łaska #natchnienia

3 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie