• Trzebuniak

O misjonarzu


Pan spośród swojego ludu wyznacza pewne osoby, którym zleca szczególne zadania. Wybiera takich ludzi, którzy potrafią kochać bliźnich aż do ofiary ze swojego życia. Wybrańcy muszą iść dokądkolwiek pośle ich Mistrz i głosić to, czego ich naucza. Są podobni do żołnierzy, których wysyła się na pierwszą linię frontu, aby konfrontowali się bezpośrednio z wrogiem.

Odważnych głosicieli, ewangelizatorów i misjonarzy stale brakuje i z tego powodu trzeba się modlić o nowe powołania do ważnych zadań w Kościele powszechnym. Oczywiście to sam Pan Bóg wybiera i wyznacza tych, których chce. Stale więc należy Go prosić o nowych, dobrych i świętych apostołów. Takich, którym nie będą straszne przeciwności i którzy nie skupią swojej uwagi jedynie na dobrach i przyjemnościach ziemskich.

Misjonarz musi cały czas wpatrywać się w swego Pana i być Mu całkowicie posłuszny, aby mógł swobodnie wykonywać polecone sobie zadania. Dzięki temu jest w stanie nieść pokój i nadzieję tym ludziom, których Bóg powierzy jego duchowej opiece. Dlatego też jest zawsze stały i wierny we wszystkich swoich obowiązkach oraz daje dobre świadectwo całym swoim życiem.

#Łk1019 #misjonarz #ewangelizator #Mistrz

11 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie