• Trzebuniak

Podstawa jedności


W relacjach międzyludzkich bardzo ważny jest wzajemny szacunek i poszanowanie godności drugiego człowieka. Dla chrześcijan jest to tym bardziej oczywiste, gdyż bliźni jest obrazem Chrystusa. Z tego powodu wszystkich swoich bliskich należy darzyć dobrocią, życzliwością i miłością. Największy jednak szacunek winniśmy okazywać naszemu Panu, który ofiarował za nas swe życie. To On nauczył nas kochać ludzi całym sercem i w sposób bezinteresowny. Sam dał przykład, jak żyć w świętości, a także doprowadzać innych do intymnej relacji z Ojcem. Jego słowa były przepełnione miłością i wrażliwością. Mocą swego Ducha oczyszczał złe intencje i leczył chore ludzkie serca. Pragnął bowiem, aby Jego siostry i bracia byli również ludźmi świętymi, którzy poprowadzą innych do Boga.

Jezus Chrystus całym swoim życiem na ziemi świadczył, że tylko miłość do drugiego człowieka może dać mu radość i prawdziwe szczęście. Tę miłość należy zawsze pielęgnować i umacniać, aby wspólnie budować jedność między ludźmi. Podstawą tej komunii jest Zbawiciel, który przebacza wszystkie nasze upadki i daje nadzieję na lepsze życie.

#Ef52133 #jedność #komunia #wspólnota

8 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie