• Trzebuniak

W mocy Ducha


Moc chrześcijanina pochodzi od Pana, który udziela mu daru Ducha Świętego. Duch Pański jest obroną przed złem, które nie ma wstępu do serca człowieka wierzącego i wypełnionego Bożą miłością. Chrześcijanie codziennie zanoszą modlitwy do Pana, aby ich prowadził wśród różnego rodzaju niebezpieczeństw. Z Bożą pomocą przezwyciężają zło i nie pozwalają, aby ciemności ich ogarnęły.

Dzięki Duchowi Świętemu wierzący mogą przeciwstawić się każdej pokusie, a nawet pokonać złego ducha. Chrześcijanie nie boją się toczyć walki i zawsze stają w obronie dobra. Ich siłą jest prawda i sprawiedliwość, których nikt nie jest w stanie zniszczyć. Dlatego, że prowadzą cnotliwe życie w ich sercach gości Chrystusowy pokój. Każdego dnia z mocną wiarą stają w obronie wartości chrześcijańskich, a chociaż "pociski Złego" czynią spustoszenie w świecie, oni zawsze wychodzą obronną ręką.

Chrześcijanie wierzą, że nawet jeśli polegną na polu walki, to i tak otrzymają nagrodę w królestwie Bożym. Z nadzieją zanoszą więc codzienne modlitwy o zbawienie swoich dusz i świętość życia.

#moc #Duch #zło #chrześcijanin

2 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie