• Trzebuniak

ADWENT 2016


Słowo Pańskie niesie pociechę i nadzieję na lepszą przyszłość. Po pierwsze dlatego, że jest to Słowo Boga, który zawsze przemawia z Mocą. Po drugie dlatego, że trafia do wnętrza ludzkiego serca i pobudza najpiękniejsze uczucia. Po trzecie jest to Słowo, które wyzwala z lęków, niepokojów i ograniczeń, które człowiek sam sobie stawia.

Słowo Boże wiąże się bezpośrednio z Jezusem Chrystusem, który przychodzi, aby spotkać się z umiłowanym w konkretnym miejscu i czasie. To On wszystko porządkuje w życiu swego ucznia, z którym się spotyka. Mistrzowi towarzyszy zawsze chwała Pańska, czyli Duch Święty, który rozpala serce łaską Bożą.

Wówczas z ust człowieka wyrywa się głos uwielbienia i dziękczynienia za wielkie dary, które są jego udziałem. Za dar mądrości i roztropności, który pozwala mu rozpoznać rzeczywistą wartość wszystkich rzeczy. Za dar wiedzy i bojaźni Pańskiej, który sprawia, że zna swoje miejsce we wszechświecie i w relacji do Stwórcy. Za dar radości i światła, które mu zapewnia Dobra Nowina i całe Pismo Święte. Podczas medytacji nad Słowem Bożym człowiek wierzący rozpoznaje swego Pana i wchodzi z Nim w głęboką komunię. Zdaje sobie wówczas sprawę, że Bóg jest największym szczęściem jego życia.

#Iz40111 #spotkanie #Pan #adwent

15 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie