• Trzebuniak

Opatrzność Boża


Opatrzność Boża czuwa nad światem i nad każdym człowiekiem. Jednocześnie Bóg zezwala, aby na ziemi współistniały światło i ciemności, dobro i zło, pomyślność i niedola. Stwórca jest Panem wszechświata, w którym dokonuje się nieustanna walka między siłami, które są Mu poddane, a tymi, które Mu się sprzeciwiają.

Ojciec niebieski zachęca wszystkich, aby pełnili Jego świętą wolę, ponieważ cały świat jest miejscem, w którym powinna rozkwitać Boża sprawiedliwość. Ziemia i niebo w tym celu bowiem zostały powołane do istnienia. Podobnie człowiek został posłany na świat po to, aby uznać, że jedynym Panem jest dobry Bóg. Zaś powołaniem wszystkich ludzi jest osiągnięcie zbawienia dzięki współpracy z łaską Bożą.

Dlatego ciągle mamy się nawracać i kierować w stronę Dobra. Winniśmy czynić sobie ziemię poddaną, a także coraz bardziej miłą i przyjazną dla życia. Pomocą i inspiracją jest dla nas Słowo Boże, które posiada moc przemiany ludzkich serc. Jednak ponad wszystko mamy z wiarą, miłością i pokorą przyznać, że wszelkie dobro ma swoje źródło w Bogu.

#Opatrzność #dobro #Bóg #człowiek #Iz45625

14 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie