• Trzebuniak

Na początku


Na początku Nowego Roku robimy zazwyczaj wiele postanowień, które dotyczą różnych spraw i rzeczy. Jednak najważniejszym postanowieniem winno być ponowne przyjęcie Jezusa za jedynego Pana i Zbawiciela. Jest to ważne szczególnie teraz, gdy wiara chrześcijańska poddawana jest próbie, a nawet prześladowana.Uznanie Jezusa Chrystusa za osobistego Mistrza i Przyjaciela stoi u podstaw relacji do Boga - Stwórcy świata.

Uwierzyłeś, ponieważ doświadczyłeś intymnej więzi i komunii z Panem. On zaś ukochał cię wielką miłością i cały czas jest gotowy ofiarować się za ciebie w bezkrwawej Ofierze - Eucharystii. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie dochodzisz do zjednoczenia z Bogiem Ojcem. To mistyczne doświadczenie możliwe jest już na ziemi, a jego pełnia dokona się w królestwie niebieskim.

Niestety wielu ludzi rezygnuje z duchowej relacji na rzecz spraw doczesnych i spraw materialnych. Inni ulegają ułudzie pieniądza i władzy, a także manipulacji ze strony ludzi niewierzących. Niezależnie od tego, chrześcijanie pozostają wierni Synowi Bożemu, gdyż otrzymali namaszczenie Duchem Świętym i trwają w prawdzie Ewangelii.

#1J22228 #postanowienia #Zbawiciel #komunia

9 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie