• Trzebuniak

Dar sumienia


Jezus poucza nas, że nade wszystko mamy słuchać własnego sumienia, a nie oglądać się na postępowanie innych. Ludzie mogą źle czynić, ale nam tego nie wolno, ponieważ jesteśmy chrześcijanami - uczniami Jezusa Chrystusa. Inni mogą się gniewać, ale my chcemy przebaczać tak, jak Jezus wybaczał swoim prześladowcom. Słyszymy, że ludzie zdradzają się, oczerniają i krzywdzą, ale my tak czynić nie możemy, bo jesteśmy ludźmi sumienia. Pragniemy, jak Jezus, być szczerzy i zawsze mówić prawdę, chociaż wiele nas to kosztuje i często trzeba z tego powodu cierpieć. Kiedy zaś sami popełniamy grzechy, wyznajemy je na spowiedzi świętej.

Ponadto musimy pamiętać, że wolność człowieka jest wymagająca. Jednak we współpracy z Bożą pomocą i łaską zachowanie wszystkich przykazań jest możliwe. Bóg przecież bardzo nam ufa i pozwala dokonywać wyborów. Od naszej zaś mądrości zależy czy wybierzemy błogosławieństwo, do którego zawsze skłania się nasze sumienie.

Błogosławieni jesteśmy, gdy postępujemy zgodnie z przykazaniami Bożymi. Błogosławieni jesteśmy, gdy szukamy Boga całym sercem. Błogosławieni jesteśmy, gdy modlimy się o dobre sumienie.

Nasze serce kształtuje się podczas rozważania Słowa Bożego. Pismo Święte otwiera bowiem nasze duchowe oczy na Prawdę i Piękno. Czytając Biblię możemy przyglądać się sobie tak, jak w lustrze.

Prośmy więc Boga na modlitwie, aby oświecił nasze wnętrze. Byśmy poznali w swoim sercu drogi Pańskie, którymi pragnie nas prowadzić przez życie. Byśmy przestrzegali Bożych przykazań i zachowywali je całym sercem. By Duch Święty przenikał nasze sumienia i wlewał w nie swoją mądrość.

#sumienie #dar #Chrystus #przykazania

4 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie