• Trzebuniak

Wielki Post


Okres Wielkiego Postu to czas podjęcia działania w celu poprawy relacji z Bogiem i bliźnimi. Pan zaprasza nas do pracy nad sobą i do wyruszenia w drogę, która ma prowadzić do osobistego nawrócenia. Zatem ważne jest, aby dokładnie wsłuchiwać się w głos Pański i wypełnić zadanie, do którego nas wzywa. Jeśli uświadomimy sobie, że sam Pan przemawia i poleca konkretną pracę, to będzie nam o wiele łatwiej wszystko zrealizować. Zazwyczaj przerażamy się na samą myśl o tym, co nas czeka. Pomimo tego winniśmy spokojnie i zdecydowanie rozpocząć zadanie, do którego jesteśmy powołani w tym szczególnym okresie łaski. Nie wolno nam oglądać się na innych, ale przeciwnie sami mamy podejmować pracę nad rozwojem osobistym. Nasi bliscy, patrząc na nasze zachowanie, mają dostrzec konkretny przykład i zechcieć naśladować nasz sposób życia. Jeżeli całkowicie zawierzymy wezwaniu Bożemu i zaczniemy świadomie wykonywać wszystko, co nam Pan zleca, nastąpi przełom nie tylko w nas samych, ale także w społeczności, w której przebywamy. Albowiem cały świat i wszystkie stworzenia potrzebują naszego świętego sposobu życia i postępowania.

#Jon3110 #WielkiPost #przykład #nawrócenie

9 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie