• Trzebuniak

Góra kontemplacji


Życie duchowe polega na tym, aby pozwolić Jezusowi poprowadzić się na wysoką górę kontemplacji. Zazwyczaj nie dokonuje się to w oderwaniu od bliźnich, ale wraz z nimi - we wspólnocie Kościoła. Albowiem duchowość chrześcijańska to stałe pogłębianie relacji do Chrystusa, która jest niemożliwa bez miłości do drugiego człowieka. Równocześnie miłosna odpowiedź chrześcijanina wezwanego do kontemplacji Boga jest zawsze osobista. Nikt bowiem nie może za niego odpowiedzieć, że kocha Boga w jego imieniu.

Życie duchowe to wielka wewnętrzna przemiana, która może trwać tylko chwilę, a ma wpływ na całe nasze życie i rozumienie rzeczywistości. W kontemplacji stajemy w obliczu świętości i nieskończonej miłości Boga Ojca. Sami jesteśmy pod działaniem łaski Ducha Świętego, która oświeca nasze istnienie. Podczas takiego duchowego doświadczenia otrzymujemy wiedzę wlaną i rozkoszujemy się Bożą Obecnością. Nie potrzebne są wówczas żadne dodatkowe pytania, ponieważ słyszymy zapewnienie, że jesteśmy umiłowanymi dziećmi Ojca niebieskiego. Wobec wiekuistej Prawdy możemy jedynie z pokorą skłonić głowę, uklęknąć i pozostać w uwielbieniu Boga Stwórcy.

#Mt1719 #kontemplacja #góra #duchowość

16 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie