• Trzebuniak

Przewodnik duszy


Zapewne każdy z nas chciałby dokonywać w swoim życiu dobrych wyborów i mądrze podejmować decyzje zgodnie z Bożym zamysłem i własnym sumieniem. Bywają dni gdy w naszych sercach budzą się różne pragnienia, wątpliwości, pomysły, marzenia, rodzą się także różne myśli i niepokoje.. Czasami nie wiemy jak postąpić, jak rozeznać, co wybrać aby było po Bożemu, dlatego sam Bóg w swojej dobroci i miłosierdziu posyła nam ludzi którzy mogą się stać dla nas drogowskazem na naszej drodze.

W życiu chrześcijan, a szczególnie w powołaniu zakonnym i kapłańskim, ważną rolę odgrywa kierownik duchowy. Taki wybrany człowiek, któremu potrafimy szczerze zaufać i pozwolimy się poprowadzić. Wówczas ta osoba duchowa jest zdolna przekazać nam to, czego żąda od nas Pan Bóg.

Święta siostra Faustyna bardzo długo modliła się o kierownika duchowego, ponieważ wiedziała, że sama nie postąpi na drodze życia duchowego. Po wielu modlitwach, odprawionych nowennach Bóg wreszcie udzielił Jej upragnionej łaski. Od tamtego czasu św. Faustyna dużymi krokami zmierzała ku świętości i osiągnęła ją, ale w posłuszeństwie świętym kapłanom którzy pomogli Jej przejść przez szare i pełne cierpienia życie z wielką ufnością w miłosierdzie Boże.

Chrześcijanin, który pragnie postąpić w życiu duchowym, winien szukać kierownika duchowego i modlić się od dobry wybór takiego przewodnika. Dzięki temu zaś można osiągnąć świętość i sprostać wyzwaniom, które zleca nam Bóg Ojciec.

Bóg czeka, aby nas obsypać pełnią swych łask, szczególnie radością i pokojem serca. Mamy więc prosić Pana Boga, by dał nam przewodnika duszy, który będzie potrafił zrozumieć, służąc dobrą radą, zachętą, pomocą w rozeznaniu tego, co dla nas jest lepsze i pożyteczniejsze dla naszego wzrostu duchowego.

Kierownik duchowy nie staje się nim w własnego wyboru, ale zostaje powołany do tego szczególnego posłannictwa przez Boga. Jego jedynym celem jest prowadzić duszę do pełniejszego wypełnienia woli Bożej. Stara się on i zachęca, aby osoba mu powierzona strzegła wszystkich przykazań i wypełniała je z roztropnością.

Dzięki łasce Bożej oraz dobremu kierownictwu osiąga się duchową dojrzałość, a także przyjmuje się wiele darów Ducha Świętego. Poprzez posługę kierownictwa duchowego można doświadczyć bliskości dobrego Boga oraz Jego nieskończonego miłosierdzia. Dzieje się tak, ponieważ kierownik pomaga odkrywać i przyjąć do serca słowo Pańskie, które jest zawarte w Piśmie Świętym. Zatem tak ważny jest szacunek i troska o swego duchowego przewodnika (we współpracy z s. Agatą).

#kierownictwo #dusza #Pwt419 #duchowość

19 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie