• Trzebuniak

Boskie oczy


„Panie, przenikasz i znasz mnie, Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję. Z daleka przenikasz moje zamysły, widzisz moje działanie i mój spoczynek i wszystkie moje drogi są Ci znane” (Ps 139,1-3).

Bóg kocha swoje dzieci i zna je doskonale. Podobnie jak dobry rodzic, wie więcej o swoich dzieciach niż one same. Jego boska wiedza obejmuje prawdę o człowieku, a także podkreśla godność i świętość każdego życia. Żadna inna osoba nie jest w stanie objąć wielkiej tajemnicy duszy ludzkiej. Drugi człowiek może przybliżyć się do tej tajemnicy, ale jedynie do pewnych granic. Natomiast Bóg przenika wszystko. „Nie tak bowiem, jak człowiek widzi, widzi Bóg, bo człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, a Pan widzi serce” (1 Sm 16).

Ludzie poznają się nawzajem przede wszystkim za pomocą słów i czynów, które wykonują. Nie mogą zaś wniknąć do wewnętrznych przeżyć i rozpoznać myśli, które rodzą się w głębi serca. Zatem często zatrzymują się na powierzchni, a nie starają się zrozumieć intencji i motywacji innych osób.

Przypomnij sobie te sytuacje z życia, gdy nie byłeś dobrze zrozumiany przez innych; gdy twoje intencje były niewłaściwie odebrane, a wypowiedziane słowa przekręcone lub źle zinterpretowane. Pewnie czułeś wówczas frustrację, a może nawet złość i pragnąłeś odwetu. Jako chrześcijanin nie chcesz jednak oddawać złem za zło, ale raczej „zło dobrem zwyciężać!” (Rz 12). To o wiele trudniejsza droga, ale to droga Jezusa - droga krzyża, na której można doświadczyć prawdziwej radości.

Święty Jan Paweł II powiedział, że „Człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa.” Dlatego z pomocą przychodzi nam Słowo Boże, które odkrywa przed nami piękno, prawdę i dobro osoby ludzkiej. Mamy zatem stanąć przed Panem, otworzyć Pismo Święte i wczytać się w treści, które kieruje do nas Ojciec przez swego Syna i Ducha Świętego. Jeżeli uczynimy to z wiarą i miłością, wówczas poznamy siebie samych lepiej oraz spojrzymy na bliźnich oczami Boga, który kocha każdego człowieka (we współpracy z s. Agatą).

#J53147 #dusza #osoba #Bóg

10 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie