• Trzebuniak

Modlitwa uwielbienia


Błogosławię Cię, Boże, za moich rodziców i całe rodzeństwo!

Dziękuję Ci za wspaniałe osoby, które są częścią mojego życia!

Dzięki nim mogę Cię teraz uwielbiać wraz z aniołami i świętymi!

Wywyższam Cię ponad wszystko, ponieważ zebrałeś nas w jedną rodzinę.

Błogosławię Cię, Ojcze, za dary sakramentalne i wiarę chrześcijańską!

Dziękuję, że rodzice przynieśli mnie do Kościoła i ofiarowali Tobie.

Dzięki nim mogę wzrastać w świętości i modlić się do Ciebie!

Pragnę zatem nieustannie uwielbiać Ciebie na ziemi i w Niebie.

Błogosławię Cię, Boże, ponieważ Twoja Opatrzność stale mi towarzyszy!

Dziękuję, że zawsze mogę liczyć na dar Boskiego Miłosierdzia!

Przepraszam za swoje grzechy i wszystko, co sprzeciwia się Twojej Woli.

Ufam, że moje największe przewinienia nie odłączą mnie nigdy od Ciebie.

Błogosławię Cię, Panie, bo wydobywasz mnie z otchłani grzechu i śmierci!

Dziękuję Ci za świętych aniołów, którzy strzegą mnie bez ustanku.

Uwielbiam Cię za cudowne Niebo, z którego zawsze błogosławisz ludziom!

Spoglądam dziś w górę i wyciągam do Ciebie ręce,

abyś mnie otoczył swoją ojcowską i macierzystą miłością. Amen.

#uwielbienie #błogosławieństwo #Dn35256 #modlitwa

10 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie