• Trzebuniak

Jedyny Pasterz


Czas przed Wielkanocą służy chrześcijaninowi na modlitwę, refleksję i powrót do Boga. Ponadto jest to okres szczególnej łaski, gdy we współpracy z Panem, możemy się wewnętrznie scalić, poukładać, a także podsumować swoje dotychczasowe poczynania. Wielki Post daje nam szansę, aby pokonać słabości, a całą uwagę skoncentrować na Jezusie Chrystusie. Zatem warto w tym świętym czasie skorzystać z sakramentu pojednania, aby oczyścić swoje serce i opowiedzieć się całkowicie za Bogiem.

Najlepszy sposób na dobre przeżycie świąt wielkanocnych to wybranie Jezusa na jedynego Pasterza swojego życia. Zazwyczaj wiąże się to z postawą pokory i przylgnięciem do Mistrza tak mocno, by już więcej nie przekraczać Bożych przykazań. Takie postępowanie jest naśladowaniem świętych, którzy w ten sposób doszli do pełnego zjednoczenia z Panem.

Owocem dobrego przygotowania do Wielkanocy jest duchowy pokój, który wypełnia serce człowieka oraz szczere przymierze zawarte z Bogiem Ojcem. Przymierze to polega na trwaniu w łasce uświęcającej, która jest darem Ducha Świętego. Pewność, że Pan jest blisko jako Sprawca naszego uświęcenia, daje wewnętrzną radość, która rozlewa się z naszych serc na cały świat i na wszystkich spotkanych ludzi.

Spróbujmy dziś pomodlić się o łaskę, by prawdziwie spotkać Jezusa Dobrego Pasterza, który pragnie ofiarować nam swój bezcenny dar Pokoju, którego tak bardzo brak w sercach ludzkich, próbujących desperacko zapełnić swą pustkę przemijającymi dobrami, jak również tym, co daje tylko chwilową satysfakcję i przyjemność. To od nas zależy, w jaki sposób przygotujemy się na Święta Wielkanocne. Niech Jezus Dobry Pasterz wejdzie przez zamknięte drzwi naszych serc, by skruszyć mur oddzielający nas od Jego miłości. Dajmy się ponieść na Jego ramionach przyjmując dar Pokoju, który On sam chce nam ofiarować w sakramentach świętych (we współpracy z s. Agatą).

#Ez372128 #WielkiPost #spowiedź #Pasterz

9 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie