• Trzebuniak

Szukanie Jezusa


Poszukiwanie Jezusa ma być naszym pierwszym zadaniem. To znaczy wszystkie inne obowiązki winny być podporządkowane takiej właśnie postawie życia. Każdego dnia mamy się skupić się na tym, aby dostrzegać przechodzącego Chrystusa Zmartwychwstałego.

Co więcej, tego zadania nie powinniśmy odwlekać na czas świąteczny, na momenty, w których czujemy się dobrze, na popołudnie, ale przeciwnie od wczesnego rana ta najważniejsza myśl i pragnienie mają nam towarzyszyć: Gdzie i kiedy dziś spotkam Jezusa Chrystusa?

Owszem, w naszym życiu może nieraz być bardzo ciemno i to z różnych powodów. Ze względu na osobistą chorobę, cierpienie czy niewiarę naszych bliskich, odejście czy śmierć naszych przyjaciół. Dlatego właśnie wtedy, gdy jeszcze jest ciemno, winniśmy wyruszyć tak, jak święta Maria Magdalena na poszukiwanie ukochanego Mistrza. Niech prowadzi nas gorąca miłość do Jezusa - do Tego, który przecierpiał krzyż; do Tego, który wziął na siebie nasze grzechy i przebaczył nam wszystko; do Tego, który ukochał nas pierwszy.

Jeśli szczerze, z ufności i miłością w sercu będziemy poszukiwać Jezusa, na pewno doświadczymy cudów, a z grobu, który jest przywalony ciężkimi kamieniami naszych słabości i problemów, zostaniemy wyzwoleni nieskończoną Mocą i Miłosierdziem Bożym.

Tylko Zmartwychwstały Chrystus jest w stanie napełnić nas miłością, która jest potężniejsza niż śmierć, dodać nam nadziei na lepsze jutro, umocnić naszą wiarę cudami Eucharystii i świętych sakramentów.

Zaufajmy więc i pobiegnijmy z Marią, Piotrem i Janem na spotkanie z Jezusem! Nie pozwólmy się wyprzedzić innym, których może uważamy za bardziej świętych i godnych od siebie. Pamiętajmy, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby, ale miły jest mu ten, kto w Niego wierzy. Również nas, słabych i niedoskonałych, Bóg pragnie namaścić Duchem Świętym i Mocą Zmartwychwstałego!

Otrzymaliśmy chrzest święty, bierzmowanie, a także korzystamy z sakramentu spowiedzi i przyjmujemy Komunię świętą. To wszystko jest szansą, aby prowadzić święte życie w jedności z Jezusem Chrystusem. Jeśli nawet zły duch blokuje i niszczy nasze wzajemne relacje rodzinne czy międzyludzkie, to właśnie Jezus jest Tym, który nas uzdrawia. Jego wielkim pragnieniem jest, abyśmy sobie dobrze czynili i kochali się nawzajem. Wszystko zaś, co niszczy nasz stosunek do bliźnich i sprawia, że nasze serce jest zimne jak głaz, ma być oddane w ręce Chrystusa. Każdy bowiem kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje wszelkie potrzebne łaski, odpuszczenie grzechów i siłę do lepszego życia.

Dziękujmy więc dziś szczególnie Panu Jezusowi za to, że jest dobry, a dzięki Zmartwychwstaniu łaska Boża trwa na wieki. Niezależnie od naszych grzechów, słabości, wad, błędów, nieporozumień, zaufajmy, że to wszystko, co złe nas nigdy nie pokona; że nie umrzemy, ale będziemy żyć i dawać świadectwo Jezusowi wśród naszych bliskich.

#J2019 #Zmartwychwstanie #szukanie #MariaMagdalena

11 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie